Ekonomija | Privredni razvoj
175
page-template-default,page,page-id-175,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Privredni razvoj

Studijski program: Menadžment i organizacija

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Nastavnici: Kragulj  P.  Dragana,  Jednak  J.  Sandra

Asistent: Parežanin D. Miloš

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 4
 

Cilj predmeta

Upoznavanje sa osnovnom problematikom i pojmovima privrednog rasta i privrednog razvoja, kao i međusobnim odnosom ekonomske politike i razvoja. 
 

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za ekonomsku analizu pojava koje karakterišu proces privrednog razvoja.
 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:
Uvod u teoriju privrednog rasta i razvoja; ciljevi, faktori i indikatori privrednog razvoja; savremene teorije privrednog razvoja; savremene strategije privrednog razvoja; osnove ekonomske politike (monetarna, fiskalna, politika deviznog kursa, politika cena) u ekonomksom razvoju; finansiranje privrednog razvoja; domaća štednja kao izvor finansiranja privrednog razvoja; eksterni izvori (SDI i portfolio investicije) finansiranja privrednog razvoja; međunarodne organizacije i razvoj; male zemlje i globalna ekonomija; institucionalni mehanizmi i upravljanje razvojnim procesom; makroekonomska politika razvoja; proizvodna funkcija; modeli privrednog rasta; Harod – Domarov model privrednog rasta; neoklasični model privrednog rasta Roberta Soloua.

Praktična nastava: 
Časovi vežbi prate metodske jedinice predavanja.

 

Literatura

Odabrana poglavlja iz:

1.      Kragulj,  D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize,  izdanje autora, Beograd,  2020.

2.      Cvetanović S., Teorije privrednog razvoja, 1997;

3.      Dragutinović, Filipović, Cvetanović, Teorije privrednog rasta i razvoja, CID Ekonomski fakultet, 2012.

4.      Mankiew G., Macroeconomics, Worth Publisher 2010;

5.      Todoro, M.P., Smith S.C, Economic Development, Addison-Wesley,2006.

Način polaganja

Predispitne obaveze

aktivnost u toku predavanja  10 poena

seminarski rad                       40 poena

 

Završni ispit

odbrana seminarskog rada

i usmeni deo ispita                50 poena