Ekonomija | Makromenadžment i strateške promene
526
page-template-default,page,page-id-526,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Makromenadžment i strateške promene

Studijski program/studijski programi:Menadžment i informacioni sistemi

Vrsta i nivo studija:Specijalističke akademske studije

Nastavnik: Kragulj P. Dragana,Jednak J. Sandra,Ilić J. Bojan

Status predmeta:Izborni

Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Sticanje naučnih i stručnih znanja iz oblasti makromenadžmenta i njegove povezanosti sa strateškim promenama. Ovladavanje studenata procesima i specifičnostima upravljanja strateškim promenama.

 

Ishod predmeta

Suštinsko razumevanje ključnih makromenadžerskih procesa i strateških promena. Kompetencije vezane za kompleksnost efektivnog upravljanja strateškim promenama na raznim nivoima. Sposobnosti primene novih znanja u praksi uz multidisciplinarni pristup

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Definisanje makromenadžmenta kao novog pojma. Komparacija i uticaj vodećih makroekonomskih teorija. Značaj savremenog makromenadžmenta. Makroekonomski analitički instrumentarijum i makroekonomski podaci. Aktuelnost makroekonomskog modela otvorene privrede. Inflacija i nezaposlenost; inflacija i održivi privredni razvoj. Međunarodna trgovina i makromenadžment. Procesi makromenadžmenta u tranzicionim privredama. Strane direktne investicije i regionalni ekonomski razvoj. Makromenadžment u Evropskoj uniji. Povezanost makromenadžmenta i strateških promena. Multidisciplinarni pristup strateškim promenama. Indikatori privrednog razvoja. Planiranje, tržište i strukturne promene u novom milenijumu. Strategija privrede, industrijska politika i restrukturiranje. Najznačajniji faktori strateških promena. Tipovi strateških promena. Analiza eksternog okruženja preduzeća. Relevantnost primene metoda scenarija sa aspekta strateških poslovnih promena. Upravljanje procesom strateških promena u organizacijama. Realizacija strategije razvoja preduzeća i strateško liderstvo. Uloga znanja i kreativnosti u uspešnom ostvarenju strateških poslovnih promena. Adaptivna efikasnost, strateški uspeh organizacije i dinamičko kreiranje vrednosti. Strateške opcije, virtuelizacija poslovanja i izazovi poslovnog umrežavanja. Strateške promene i globalizacija.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Časovi vežbi prate sadržaj i strukturu predavanja i uključuju: razradu pristupa i analizu modela makromenadžmenta, primenu metoda kreiranja strateških promena na raznim nivoima, analizu slučajeva iz prakse, kreativne radionice, interaktivnu diskusiju vezanu za povezanost makromenadžmenta i realizacije strateških promena.

Literatura

1.   Khan M., Nsouli S., Wong C., Macroeconomic Management Programs and Policies (delovi knjige), IMF, 2002.

2.   Blanchard O., Macroeconomics (delovi knjige), Prentice Hall, 2003

3.   Kragulj D., Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize (delovi knjige), Beograd, 2020.

4.   Milićević V., Strategijsko poslovno planiranje – menadžment pristup (delovi knjige), Fakultet organizacionih               nauka, Beograd, 2011.

5.   Balogun J., Hope Hailey V., Exploring Strategic Change (delovi knjige), Financial Times/ Prentice Hall, 2008

6.   Ilić B., Milićević V., Menadžment troškova – strategijski okvir (delovi knjige), Fakultet organizacionih nauka,                  Beograd, 2009.

Način polaganja

Predispitne obaveze

Aktivnosti u toku predavanja        20 poena

seminari-i                                        25 poena

 

Završni ispit

usmeni deo ispita                           55 poena