Ekonomija |  Gradivo za I kolokvijum
1416
post-template-default,single,single-post,postid-1416,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Blog

 

Gradivo za I kolokvijum

  |   Novosti   |   No comment

Prema knjizi: Dragana Kragulj, Ekonomija – Osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize, izdanje 2018. gradivo za I kolokvijum je prvih 6 poglavlja knjige. Za kolokvijum i za ispit ne treba da se uče sledeće strane:  12-15. strane (Podnaslovi: Razvoj prvih ekonomskih ideja u periodu robovlasništva, Ekonomska misao antičke Grčke, Ekonomska misao starog Rima, Ekonomska misao u feudalizmu) i 201-202. strane (Podnaslov: Monopolska moć).